Być dla Innych, Kwartalnik o wychowaniu
Rozmawiamy o wychowaniu
    Być dla innych - Kwartalnik o wychowaniu i przywództwie - Najnowszy numer
NR 4 (63) 2015

Fragmenty artykułów:

  • Wojciech Żmudziński SJ - Dlaczego świętujemy niedzielę (fragment).

Ojcowie Kościoła mówią, że niedziela nie tyle była "przedłużeniem" Szabatu, co jego "dopełnieniem, udoskonaleniem". Szabat związany był z pierwszym stworzeniem - Bóg stworzył świat w siedem dni (siódmego dnia stworzył Szabat) - a świętowanie niedzieli (Dnia Pańskiego) związane było z Nowym Stworzeniem, z dniem ósmym, podczas którego Bóg stworzył świat na nowo. Ósmy dzień, który jest dniem pierwszym i ostatnim, tak naprawdę jest dniem Jedynym! Jest początkiem i końcem! Jest jak sam Bóg - pierwszy i ostatni, początek i koniec, alfa i omega. Ten dzień ósmy znajduje się poza kalendarzem, poza naszym ziemskim czasem! Niedziela jako pierwszy i ostatni dzień jest już wiecznością, jest wyjęta z czasu ludzkiego. Dlatego możemy mówić o ósmym dniu w siedmiodniowym tygodniu. W tym miejscu nauczyciel może również nawiązać do zwyczaju świętowania oktawy Świąt Wielkanocnych.

  • Zuzanna Kołacz-Kordzińska - Jak odpoczywać mając małe dzieci? (fragment)

Zastanów się więc, co dziś ciekawego możecie zrobić razem? Może wspólne malowanie jesiennych pejzaży (ale tylko, gdy masz siły potem sprzątnąć farbę zewsząd, łącznie z dzieckiem)? Może wspólne budowanie miasta z klocków (w sumie można to robić z jednym okiem przymkniętym)? Może przytulanki i przewracanki na łóżku (najlepiej zakończone masażem, ale koniecznie w konfiguracji: dzieci masują rodziców)? Czytanie książek, pieczenie ciasteczek, robienie porządków w ogródku, zabawy w magicznym piasku – szybko przekonasz się, że dzieci zajęte wspólną zabawą z Tobą zaczynają.... bawić się same, że wystarcza im Twoja obecność, by przestać się domagać Twojej uwagi i aktywności. A może stwierdzisz po raz kolejny, że lepienie, rysowanie, czytanie, czy siłowanki to przecież świetna i jakże odprężająca zabawa?

  • Dariusz Michalski SJ - Modlitwa jako odpoczynek (fragment)

Jezus zachęca do modlitwy spotkania i powierzenia siebie Bogu bez niepotrzebnego zagadywania Go: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6, 6-8). Istotą tak pojętej modlitwy jest spoczęcie w ramionach Boga – Dobrego Ojca, który wie, czego nam potrzeba. Zna nasze potrzeby i troszczy się o nie udzielając nam w ten sposób życia. Warto zwrócić uwagę, że słowo odpoczynek nawiązuje niejako do poczęcia się na nowo. Do wewnętrznego odnowienia.

  • Wojciech Żmudziński SJ - Czas wolny czasem straconym? (fragment)

Jeśli chcemy mieć satysfakcję z dobrze wykorzystanego dnia wolnego, to przede wszystkim powinniśmy zaplanować sobie, o której godzinie wstaniemy. Im wcześniej, tym więcej będziemy mieli czasu. Warto też pamiętać, że nic-nie-robienie bardziej męczy niż praca. Dlatego warto zaplanować sobie, czym się zajmiemy, w jakich godzinach poświęcimy się naszemu hobby, kiedy odwiedzimy znajomych, jaki film obejrzymy. Jeśli nie mamy takiego planu, ryzykujemy, że przesiedzimy całą sobotę przed telewizorem lub komputerem albo będziemy włóczyli się ze znajomymi po mieście nie mając żadnego pomysłu na miłe spędzenie czasu.

  • Bogusław Śliwerski - Jak uczyć młodzież odpoczywania? (fragment)

Czas wolny osoby niepełnoletniej jest absolutnie warunkowany odpowiedzialnością dorosłych za to, jak zostanie on spożytkowany przez dzieci czy młodzież. W trakcie roku szkolnego warunkuje jego ograniczenie obowiązek szkolny. Szkołą nie jest dla dzieci ich czasem wolnym, podobnie jak powyżej wspomniane formy zbiorowego wypoczynku. W szkole uczniowie też mają wyznaczone ramy czasu wolnego, który jest nadzorowany przez nauczycieli, a realizowany w czasie przerw od obowiązkowych zajęć. Są szkoły, w których nawet czas wolny regulowany jest odpowiednimi zapisami w statucie szkoły czy w zasadach pracy nauczycieli. Niestety, w niektórych szkołach wygląda to tak, jak w więzieniu, bowiem uczniom nie wolno w czasie przerw międzylekcyjnych biegać, swobodnie przemieszczać się między piętrami, po korytarzu, tylko należy iść zgodnie z wyznaczonym strzałkami kierunkiem, wzdłuż korytarza, nie wolno rozmawiać, krzyczeć, zbyt głośno wyrażać swoich emocji, rozmawiać przez telefon komórkowy itp., itd.Być dla innych
Być i żyć w kratkę 
 

fragment artykułu Katarzyny Szewczyk o więziennym blogu

Skazane kobiety z oddziału zamkniętego Aresztu Śledczego Warszawa – Grochów od przeszło roku z internautami dzielą się swoimi troskami i pragnieniami. Blog ewkratke.blog.pl to kolejny etap przysposobienia ich do życia społecznego poprzez kulturę i cyfryzację. Od trzech lat za kratami uczestniczą w warsztatach pisarskich prowadzonych przez Leszka Wejcmana z fundacji „Dom Kultury”. Tu także pod jego kierownictwem powstaje gazetka więzienna „W kratkę”.

Mimo iż zaistniał w środowisku całkowicie odciętym od Internetu, blog jest ostateczną formą wyjścia poza tytułową kratę celem kontaktu z ludźmi spoza więziennego kręgu. To fundacyjni wolontariusze publikują odręczne zapiski osadzonych, drukują im komentarze i zamieszczają na nie odpowiedzi.


Polecamy recenzowaną przez nas książkęrecenzja

Yves Boulvin, 

100 dróg do uwolnienia się od swoich lęków, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2015.

 Spis treści

Słowo od redaktora naczelnego

Jak odpoczywać i uczyć tego innych

Wojciech Żmudziński SJ - Odpoczynek jest święty 
Dariusz Michalski SJ - Modlitwa jako odpoczynek
Zuzanna Kołacz-Kordzińska - Jak odpoczywać mając małe dzieci?
Dariusz Dulaba - Dzieci słuchane są posłuszne
Bogusław Śliwerski - Jak uczyć młodzież odpoczywania

Pomysły dla katechetów

Wojciech Żmudziński SJ - Pomnóż ogień, który jest w tobie
Wojciech Żmudziński SJ - Czas wolny czasem straconym?
Wojciech Żmudziński SJ - Dlaczego świętujemy niedzielę?

Refleksje, świadectwa, recenzje

Robert Wieczorek OFMCap - Islam i chrześcijaństwo nie są w stanie wojny
Justyna Gutowska - Czytam, więc dpoczywam
Katarzyna Szewczyk - Być i żyć w kratkę
Recenzja filmu: P. Przewoźny, Czasem trupy zmartwychwstają (DVD). Lepiej być martwym niż zbolałym
Recenzja książki: Yves Boulvin, 100 dróg do uwolnienia się od swoich lęków. Pozbądź się balastu lęków
Recenzja książki: Notker Wolf OSB, Zdobądź siły na zmianę życia. Pozwolić sobie na luksus bycia sobą

(c) Być dla Innych - Kwartalnik o wychowaniu

e-mail: biuletyn [małpa] arrupe [kropka] org   telefon: 606-850-691   adres: 04-984 Warszawa, ul. Olecka 30